Poniżej przedstawiamy propozycję jak poprawnie redagować wezwania modlitwy wiernych
oraz komentarze do Mszy Świętej.

       

Opracowanie tekstowe: Dagmara Rataj
Opracowanie graficzne: Laura Korzeniowska