Dokumenty Kościoła Katolickiego dotyczące liturgii

 

KonstytucjaLekcjonarze Mszalne


Instrukcje Kongregacji Kultu Bożego

Instrukcja o należytym wykonywaniu konstytucji o liturgii świętej „Inter ocumenici” (I Instrukcja)

Druga Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o św. Liturgii „Tres adhinc annos” (II Instrukcja)

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii „Musicam sacram”


Inne dokumenty Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  w j. polskim


Inne dokumenty liturgiczne Kościoła Katolickiego oraz Konferencji Episkopatu Polski dostępne są na stronie:

Vademecumliturgiczne.pl

Vademecum Liturgiczne