KODAL

KODAL to Kurs Oazowy Dla Animatora Liturgicznego realizowany w naszej diecezji w ramach Diecezjalnej Szkoły Animatora organizowanej przez Ruch Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej.

Obecnie KODAL trwa 2 lata. Pierwszy rok to głównie zajęcia kształtujące osobowość kandydata oraz rozwijające jego umiejętności w zakresie prowadzenia spotkania w grupie, znajomości Pisma Świętego. Drugi rok to już zgłębianie wiedzy przygotowującej do posługi animatora liturgicznego.

Na pierwszym roku KODAL kandydat zgłębia tajemnice Metodologii, czyli sztuki prowadzenia spotkań, Liturgiki, Psychologii, systematyzuje wiedzę o Ruchu i uczęszcza na Formację Biblijną, a także zdobywa wiedzę jak prowadzić pogodne oraz poważne wieczory. Ponadto, dowiaduje się  także jak powinna wyglądać wzorcowa posługa zarówno w prezbiterium, jak i w zakrystii oraz poznaje wszystkie paramenty używane do liturgii i innych celebracji. Z taką wiedzą kandydat udaje się w ferie zimowe na rekolekcje KODA, gdzie zdobyte umiejętności może wykorzystać w praktyce.

Rekolekcje KODA to czas, w którym kandydaci na animatorów przez jeden dzień mogą poczuć się jak prawdziwi animatorzy! Prowadzą tam spotkanie formacyjne, przygotowują pogodny bądź poważny wieczorek oraz celebrację. Czuwają także nad tym by ich grupy nie zapominały o swoich dyżurach. Dodatkowo  kandydaci na animatorów liturgicznych próbują swoich sił jako ceremoniarz i zakrystianin na danej liturgii i celebracji. Uczestniczą także w praktycznych warsztatach przygotowujących ich do przyszłej posługi.

Drugi rok KODAL to zajęcia z takich przedmiotów jak: Muzyka Liturgiczna, Sakramentologia, Sztuka Sakralna, Msza Święta,  Triduum Paschalne, Liturgia Godzin, Reforma liturgiczna, Rok liturgiczny, Msza Pontyfikalna. Ponadto kandydat dowiaduje się jak skutecznie prowadzić Szkołę Liturgii i ciekawie opowiadać o Mistagogii oraz jak planować i przygotowywać większe celebracje.

Po przyjęciu błogosławieństwa wielu animatorów liturgicznych dołącza do Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, gdzie kontynuują swoją formację, zdobywają cenne doświadczenie poprzez rozmowy z innymi członkami i posługę na celebracjach liturgicznych przyczyniając się tym samym do budowania żywego Kościoła w Archidiecezji Krakowskiej.