Rok 2016/2017:

Ojcowie Odnowy Liturgicznej

Rok 2017/2018:

Duch Liturgii

Rok 2019/2020:

O Mszy Świętej