Jak pisać komentarze               i modlitwę wiernych?

Poniżej przedstawiamy propozycję jak poprawnie redagować wezwania modlitwy wiernychoraz komentarze do Mszy Świętej.         Opracowanie tekstowe: Dagmara Rataj Opracowanie graficzne: Laura Korzeniowska