Opracowanie tekstowe: Dagmara Rataj
Opracowanie graficzne: Laura Korzeniowska