Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem Zmartwychwstania. Pascha Chrystusa osiąga w tej tajemnicy swój kres. Chrystus umieścił po prawicy Ojca niedoskonałą ludzką naturę. Tajemnica Wniebowstąpienia rozpala w nas nadzieję wiecznego życia w Królestwie Niebieskim. Całe życie Kościoła jest przygotowaniem na powtórne przyjście Pana, kiedy to wszystkich zbawionych wprowadzi do chwały Ojca.

Modlitwa powszechna

W radosnym dniu Wniebowstąpienia Pańskiego wołajmy do Chrystusa, siedzącego po prawicy Ojca.

  1. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za Twój Kościół, umacniaj go w oczekiwaniu na Twoje powtórne przyjście
  2. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za sprawujących władzę, obdarzaj ich siłą i mądrością w dążeniu do pokoju i sprawiedliwości na świecie.
  3. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za młodzież, pozwól im dostrzec w Tobie Jedynego Pana i Zbawiciela.
  4. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za konających, utwierdzaj ich w wierze i nadziei wiecznego zbawienia.
  5. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za zmarłych, daj im łaskę życia z Tobą w Królestwie Niebieskim.
  6. Panie, który wstąpiłeś do nieba, prosimy Cię za nas samych, błogosław nam w naszej codzienności.

Panie Jezu Chryste, Ty wyniosłeś do nieba naszą ludzką naturę, wejrzyj łaskawie na błagania zgromadzonych tutaj wiernych i wysłuchaj je, jeśli taka jest Twoja wola. Który żyjesz i królujesz po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.

oprac. Alfred Budziak