Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj świętujemy Uroczystość Narodzenia Pańskiego, dzień w którym
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Pan Bóg przyszedł
do człowieka i stał się do nas podobnym we wszystkim oprócz grzechu.
Mimo, iż raz posłał swojego Syna zrodzonego z Maryi to jednak
nieustannie obecny jest w drugim człowieku.

Modlitwa powszechna

Przepełnieni radością z Narodzenia Pańskiego, zanośmy w pokorze nasze prośby.

1. Chryste Zbawicielu,
prosimy Cię za Kościół Święty,
aby wytrwale prowadził
lud wierny do Królestwa Niebieskiego.

2. Chryste, Najwyższy Kapłanie,
prosimy Cię za Papieża Franciszka i całe duchowieństwo,
aby Twoja łaska nieustannie na nich spływała
i umacniała w podejmowanym trudzie posługi.

3. Chryste, Książe Pokoju,
prosimy Cię za rządzących państwami,
aby na Twój wzór wprowadzali
pokój wśród ludzi.

4. Chryste, dla którego nie było miejsca w gospodzie,
prosimy Cię za ludzi ubogich, bezrobotnych i bezdomnych,
abyśmy potrafili dostrzec w nich Ciebie
i okazać im pomoc.

5. Chryste Odkupicielu,
prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych,
aby doświadczyli radości przebywania w Królestwie Bożym.

6. Chryste, Światłości świata,
prosimy Cię za nas tu zgromadzonych,
abyśmy każdego dnia
dostrzegali cud Twojego narodzenia w naszym życiu.

Panie Jezu Chryste, Ty zwiększyłeś naszą radość i pomnożyłeś wesele przez Twoje Święte Narodzenie, † przyjmij nasze ufne błagania, * i wysłuchaj, zgodnie z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

oprac. Bożena Milanović