Modlitwa powszechna

Zgromadzeni na modlitwie w tej świątyni, wierzymy ze Chrystus, nasz Pan, jest prawdziwie obecny pośród nas. Zwróćmy się do Niego w naszych potrzebach:

1. Chryste, Najwyższy Kapłanie, prosimy cię za Ojca Świętego Franciszka, wszystkich kapłanów i diakonów, którzy poświęcili swoje życie na Twoją służbę, aby ich ofiara przyniosła obfite owoce w życiu Kościoła. 

2. Chryste, Sędzio Sprawiedliwy, prosimy Cię za wszystkich sędziów i pracowników sądów, aby wydawane przez nich wyroki były przepełnione mądrością i zrozumieniem. 

3. Chryste, Boży Pierworodny, prosimy Cię za wszystkie zagubione owce, aby powróciły do swego Pasterza. 

4. Chryste, Królu narodów, prosimy Cię za kraje ogarnięte wojną, aby odnalazły drogę do pojednania i pokoju. 

5. Chryste, Królu serc naszych, prosimy Cię za naszych bliskich zmarłych, a w szczególności za …, aby zostali na zawsze z Tobą.

6. Chryste, Królu Wszechświata, prosimy Cię za nas, Twoje dzieci, zebrane na tej Eucharystii, abyśmy z nowymi siłami mogli głosić Twoją chwałę w dzisiejszym świecie.

Jezu Chryste, Ty zakrólowałeś na drzewie krzyża gładząc nasze grzechy, prosimy cię przyjmij nasze błagania i wysłuchaj modlitwy swego ludu, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen

oprac. Szymon Szumny