Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy świętej

Gromadzimy się dziś na Eucharystii, aby przyjąć Chrystusa w Jego Ciele i Krwi. Ten dar przyjęcia Chrystusa jest nieskończenie cenniejszy od jakiejkolwiek materialnej rzeczy. Możemy go otrzymać dzięki wierze przekazanej nam w rodzinie i przez rodziców. Święta rodzina jest wzorem pięknej rodziny, w której dzięki wierze, nadziei i miłości realizuje się powołanie do świętości. Módlmy się w czasie tej Najświętszej Ofiary, abyśmy stawali się doskonali w miłości mając za wzór i przykład Świętą Rodzinę z Nazaretu.

Modlitwa powszechna

Przedstawmy Panu Bogu nasze ufne prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty,
aby z gorliwością wskazywał wszystkim rodzinom
konieczność budowania ich jedności na fundamencie wiary w Boga.

2. Módlmy się za rządzących państwami,
by dbali o prawa rodziny
i wspierali ją w wypełnianiu swoich zadań

3. Módlmy się za dzieci i młodzież,
by idąc za przykładem Jezusa,
wzrastali w łasce u Boga i u ludzi.

4. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin,
aby odnaleźli wieczne szczęście
w domu naszego Miłosiernego Ojca.

5. Módlmy się za nas tu zgromadzonych,
byśmy rozpoznali swoje powołanie
i czynili wszystko, co służy tworzeniu jedności w naszych rodzinach.

Miłosierny Boże wysłuchaj naszych próśb, † które do Ciebie dzisiaj zanosimy * i spraw, abyśmy trwając przy Tobie przynosili owoc obfity. Przez Chrystusa Pana Naszego.

oprac. Michał Marzec
Bożena Milanović