Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiaj w Liturgii przeżywamy Środę Popielcową, która rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu, przygotowujący nas do obchodów Świąt Paschalnych. Jest to szczególny czas nawrócenia, odkrycia Bożego Miłosierdzia i naszego powrotu do Boga. Starajmy się przeżyć ten czas, czerpiąc z bogatego skarbca nabożeństw wielkopostnych, danych nam przez Kościół. One pomogą nam w prawdziwym nawróceniu, dokonującym się poprzez zmianę naszego postępowania wobec Boga, bliźnich i siebie. Podejmijmy post i wyrzeczenia, które są ważnymi elementami nawrócenia. Niech popiół, którym kapłan
w czasie Mszy świętej posypie nasze głowy, będzie symbolem oczyszczenie oraz przemijalności
i grzeszności ludzkiej natury, a także zachęci nas do wyznawania naszych win wobec Boga i pokornego błagania o przebaczenie.

Modlitwa powszechna 

Przez Jezusa Chrystusa, który ofiarował siebie dla naszego zbawienia zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby.

1. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby wciąż ukazywał całemu światu miłość Boga do każdego człowieka.

2. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i misjonarzy, aby niestrudzenie ukazywali każdemu człowiekowi drogę do zbawienia, która wiedzie przez prawdziwe nawrócenie.

3. Módlmy się o Boży pokój w państwach ogarniętych wojną, a także wszelkie potrzebne łaski i nadzieję na rozwiązanie konfliktów dla ich mieszkańców.

4. Módlmy się za wszystkich tkwiących w mroku grzechów, aby w tym szczególnym czasie pokuty i nawrócenia odkryli swoje grzechy i zwrócili się do miłosiernego Boga o przebaczenie.

5. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych, aby mogli cieszyć się z oglądania Boga w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas samych, aby Wielki Post był dla nas czasem prawdziwego nawrócenia i jeszcze większego umiłowania Boga oraz bliźnich.

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz aby każdy człowiek się nawrócił i poznał Twoje niekończone Miłosierdzie, racz przyjąć nasze ufne błagania i jeśli będą zgodne z Twoją wolą racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego.

oprac. Adam Kozień

Do Miłosiernego Ojca skierujmy pełne ufności prośby.

1. Módlmy się o dary rozwagi i głębokiej mądrości dla naszego papieża Franciszka; niech jego pasterska posługa przyniesie obfity owoc w sercach wiernych.

2. Módlmy się o pokój na świecie, a w szczególności na Ukrainie i w rejonie Bliskiego Wschodu; niech wśród sporów i wzajemnych pretensji narody tych regionów ujrzą konieczność wspólnego budowania ładu i harmonii.

3. Módlmy się o łaskę dobrej spowiedzi dla zatwardziałych grzeszników; niech okres Wielkiego Postu będzie dla nich prawdziwie czasem nawrócenia i oczyszczenia.

4. Módlmy się o ulgę w cierpieniach dla chorych i umierających; niech nigdy nie zostaną pozbawieni wsparcia bliskich i przyjaciół.

5. Módlmy się o wieczne szczęście dla zmarłych z naszych rodzin; niech dane im będzie przez wszystkie wieki oglądać oblicze Miłosiernego Ojca.

6. Módlmy się o ducha pokuty dla nas samych, niech wielkopostne ćwiczenia przyczynią się do pogłębienia naszej wiary i wzrostu prawdziwej pobożności.

Miłosierny Boże, Ty dajesz nam czas łaski i pojednania dla odnowy i ubogacenia naszego życia, spraw prosimy, aby to działanie łaski przyniosło zbawienne owoce w naszym życiu i w życiu tych, za których się modlimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

oprac. Michał Różycki