Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy świętej

Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia ukazuje nam jak wielka łaska jest Sakrament Chrztu Świętego. Przez niego włączeni do wspólnoty Kościoła możemy rozwijać się na drodze ku niebu. Jako wybrani przez Boga jesteśmy zobowiązani do głoszenia Dobrej Nowiny ludziom na całym świecie.

Modlitwa powszechna

Do Boga udzielającego nam wszelkich łask zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy sie za papieża, biskupów i prezbiterów, aby ciągle na nowo odkrywali swoje powołanie do służby we wspólnocie Kościoła.

2. Módlmy sie za sprawujących władze państwową, aby przez swoją pracę pomagali każdemu obywatelowi.

3. Módlmy sie za chorych i cierpiących, aby otrzymali potrzebną siłę do dźwigania swojego codziennego krzyża.

4. Módlmy sie za zmarłych, aby dzięki przyjęciu chrztu i dobremu życiu na ziemi zasłużyli na wejście do Królestwa Niebieskiego.

5. Módlmy sie za nas, obecnych na tej Mszy Świętej, abyśmy ciągle na nowo odkrywali charyzmat chrztu świętego.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku

teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

oprac. Maria Ulman