Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Pochodzące z języka hebrajskiego imię „Jan” przetłumaczyć można jako „Bóg jest łaskawy”. Dzisiejsza uroczystość doskonale tłumaczy w jaki sposób Boża łaskawość uobecnia się w życiu człowieka. Będąca w podeszłym wieku i przez długi czas niepłodna Elżbieta urodziła syna, z pewnością wzbudzając powszechne zdumienie. Zdarzenie to jest wielkim znakiem, zapowiadającym jeszcze większe cuda towarzyszące narodzinom i życiu Chrystusa, ale także wskazującym na te znaki, których my samy doświadczmy w ciągu naszego życia, jako wyraz łaskawości Boga. Radujmy się zatem z uczestnictwa w wielkim cudzie Eucharystii i pełni wdzięczności zwróćmy nasze serca do Łaskawego Boga.

Modlitwa powszechna

Wspierani wstawiennictwem świętego Jana Chrzciciela, zanośmy do Miłosiernego Ojca błagania w intencjach Kościoła i świata.

1. Módlmy się aby Duch święty wciąż na nowo rozpalał Kościół w apostolskiej misji udzielania chrztu wszystkim narodom, a grono uczniów Chrystusa nieustannie się powiększało.

2. Módlmy się, aby niewierzący w Chrystusa otrzymali łaskę wiary prowadzącą do nawrócenia.

3. Módlmy się, aby dary Ducha Świętego towarzyszyły obywatelom naszej ojczyzny podczas zbliżających się wyborów prezydenckich, uzdalniając ich do mądrych i przemyślanych decyzji.

4. Módlmy się aby Dobry Bóg wspierał w dawaniu świadectwa chrześcijan cierpiących za wiarę.

5. Módlmy się aby nasi bliscy zmarli, mogli razem ze wszystkimi świętymi oglądać Boże Oblicze w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się aby Miłosierny Ojciec wciąż na nowo uzdalniał nas do odnawiania w sobie owoców płynących z chrztu świętego.

Boże Miłosierny, Ty dałeś nam Jana Chrzciciela jako przykład do naśladowania już od dnia narodzin, † wejrzyj na nasze ufne modlitwy * które zanosimy na jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Michał Różycki