Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy świętej

W dzisiejszą uroczystość oddajemy cześć Chrystusowi ukrytemu pod postaciami chleba i wina. Wielbimy Go i dziękujemy Mu za to, że pozostał pośród nas, że jest dla nas w Eucharystii, że możemy Go spożywać i posilać się Nim w drodze do niebieskiej ojczyzny.
Na początku tej świętej liturgii przeprośmy Boga za nasze grzechy, a szczególnie za brak odpowiedniego traktowania tej Tajemnicy.

Modlitwa powszechna

Do Boga Ojca, którego Syn karmi nas swoim Ciałem i napełnia nas swoim Duchem, zanieśmy wspólne błagania:

1. Módlmy się za biskupów i kapłanów sprawujących najświętsze misteria, aby przystępowali do nich z czystością i świętością serca.

2. Módlmy się o nowe powołania kapłańskie, oraz dla powołanych o odwagę w realizacji drogi ofiary na wzór Chrystusa w Tajemnicy Eucharystii.

3. Módlmy się, aby ludzie zamożni, potrafili dzielić się posiadanymi dobrami z głodującymi.

4. Módlmy się za dzieci, przystępujące w tym roku do Pierwszej Komunii świętej, aby trwały w gorliwym przystępowaniu do stołu Pańskiego.

5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili łaski życia wiecznego. 

6. Módlmy się za nas, obecnych na tej Eucharystii, abyśmy mocą Eucharystii stawali się coraz bardziej świadkami Chrystusowej Ewangelii w świecie.

Boże, Twój Syn uczynił cud rozmnożenia chleba dla słuchających Jego nauki, dlatego prosimy o głęboką wiarę, abyśmy bardziej zaufali Twojej Opatrzności i więcej troszczyli się o pokarm duchowy niż o chleb powszedni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Szymon Lipnicki