Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W czasie dzisiejszej Eucharystii przed naszymi oczyma staje tajemnica naszej wolności. Ta wolność umożliwia nam życie z Bogiem lub oddalanie się od niego. Niech dzisiejsza Msza Święta będzie dla nas okazją do jeszcze bliższego przylgnięcia do naszego Niebieskiego Ojca.

Modlitwa powszechna

Do Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zanośmy nasze prośby.

1. Módlmy się za cały Kościół,
aby wzrastał w umiłowaniu nauki Ewangelii
i z coraz większym zapałem przekazywał ją światu.

2. Módlmy się za uchwalających prawo,
aby stanowione przez nich przepisy
przyczyniały się do rozkwitu braterskich społeczeństw.

3. Módlmy się za niesprawiedliwie oskarżonych i skazanych,
aby za łaską Bożą nie tracili nadziei
i zostali oczyszczeni z zarzutów.

4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby cieszyli się chwałą zbawionych.

5. Módlmy się za nas samych,
aby Duch Święty obdarzył nas łaską rozeznania co jest miłe Bogu
i dał nam siły do czynienia tego w naszym życiu.

Panie, za Twoim pośrednictwem zanosimy do Ojca nasze prośby, * prosimy byś je wysłuchał , który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

oprac. Karol Bartecki