Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsza Liturgia Słowa koncentruje naszą uwagę wokół pomocy ubogim, która jest wyrazem naszej służby Bogu. W czasie dzisiejszej Eucharystii oddajmy duchowo Chrystusowi ubogich, którzy są wśród nas.

Modlitwa powszechna

Zanieśmy do Boga nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty,
aby dzięki Duchowi Świętemu nieustannie wzrastał w wierze,
opartej nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

2. Módlmy się za duchownych,
aby dawane przez nich świadectwo
zawsze miało swoje źródło w Osobie Chrystusa Ukrzyżowanego.

3. Módlmy się za zwaśnione narody,
aby zapanowały w nich pokój
i wzajemna zgoda.

4. Módlmy się za głodnych, ubogich oraz przygnębionych,
aby znaleźli się ci, którzy dadzą im chleb,
wprowadzą w dom i nakarmią duszę.

5. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii,
aby nasze światło świeciło przed ludźmi
i dawało im powód do chwalenia Ojca.

Wszechmogący Boże, wejrzyj na prośby, które składa Ci Twój Lud i odpowiedz na jego wołanie, aby przez nie objawiła się światu Twoja Chwała. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Maja Dąbrowska