Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

V Niedziela Wielkiego Postu jest punktem granicznym tego okresu liturgicznego. Wchodzimy bowiem przez nią w szczególne rozważanie Męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Szczególnym akcentem dzisiejszej niedzieli, wyrażonym przez Liturgię Słowa, jest zmierzanie przez Jezusa ku śmierci w sposób pełen pokoju. Przeżywając dzisiejszą mszę świętą, pomyślmy o naszym zmierzaniu ku śmierci i Jezusie, który jest naszym przewodnikiem i wsparciem w tej drodze.

Modlitwa powszechna

Jezu, który jesteś zmartwychwstaniem i życiem, do Ciebie zanosimy nasze błagania, wierząc, że je wysłuchasz.

1. Módlmy się za Katechumenów,
aby w pełni otworzyli serca
na łaskę paschalnych sakramentów Chrystusa.

2. Módlmy się za administrujących służbą zdrowia,
aby Duch Święty czynił ich serce wrażliwym na potrzeby cierpiących
i umacniał w sprawnym zarządzaniu.

3. Módlmy się za osoby przeżywające żałobę,
aby były otaczane życzliwością
i znalazły ukojenie w swoim cierpieniu.

4. Módlmy się za osoby zmagające się z chorobami psychicznymi,
aby Duch Święty towarzyszył im
w codziennych zmaganiach.

5. Módlmy się za zmarłych,
aby mogli zmartwychwstać
ku życiu wiecznemu.

6. Módlmy się za nasze zgromadzenie eucharystyczne,
by przeżywana przez nas Msza Święta zbliżała nas do Chrystusa,
który daje nam życie.

Jezu, Ty sprawiasz, że możemy się radować pełnią życia, † wysłuchaj naszych błagań i wejrzyj na nas. * Niech Twoja łaska wylewa się na nas, byśmy żyli w Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

oprac. kl. Karol Bartecki