Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej:

Niedziela Zmartwychwstania pozwala nam dotknąć najważniejszej tajemnicy naszej wiary. Oto Jezus Chrystus, Syn Boży, po doświadczeniu własnej śmierci, wstaje z grobu. Śmierć nie jest dla niego ograniczeniem. Przekracza ją, także nam dając nadzieję na zmartwychwstanie. Wielki cud zmartwychwstania jest dowodem poświadczającym jego wiarygodność – w skupieniu przystąpmy do przeżywania najświętszej ofiary, uświadamiając sobie szczególnie fakt, że dzięki Zmartwychwstaniu, możemy rzeczywiście czerpać z Jezusa jako źródła życia.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który, zwyciężywszy śmierć, pozwolił nam bez lęku wołać do naszego Ojca w niebie, zanieśmy nasze prośby.

1. Spraw, aby cały Kościół, 
przeniknięty radością zmartwychwstania,
odważnie głosił Twoją Ewangelię całemu światu.

2. Spraw, aby katechumeni,
którzy zostali w czasie Wigilii Paschalnej włączeni do Kościoła,
mogli wydawać wspaniałe owoce życia w Tobie.

3. Spraw, aby ustały wojny, szczególnie ta w Ukrainie.
Niech Twój duch wspomaga ludzi w dążeniu do pokoju
i niech umacnia ich w wysiłku odbudowy.

4. Spraw, aby ofiary klęsk żywiołowych,
za sprawą ludzi napełnionych Twym Duchem,
mogły uzyskać pomoc i wsparcie.

5. Spraw, abyśmy my, zgromadzeni w ten Najświętszy dzień,
czerpali z tajemnicy Twojego Zmartwychwstania
siłę do przemiany codzienności.

Zmartwychwstały Panie, Ty pokonując śmierć sprawiłeś, że ludzie mogą z ufnością i nadzieją podążać za Tobą. † Wysłuchaj naszych próśb * i prowadź nas Boga. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

oprac. Karol Bartecki