Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejszy dzień  rozpoczyna święty czas Wielkiego Tygodnia zwieńczonego Najczcigodniejszym Triduum Paschalnym. Dzieje się to poprzez uroczyste wejście do kościoła z palmami w dłoniach, co jest nawiązaniem do wjazdu Jezusa do Jerozolimy przed swoją męką. Możemy więc z jednej strony w dzisiejszej liturgii dostrzec znak radości, wprowadzany między innymi przez okrzyk Hosanna na wysokości! będący zapowiedzią zwycięskiego zmartwychwstania Chrystusa.
Z drugiej strony, Niedziela Męki Pańskiej, jak sama nazwa wskazuje, odsyła nas do tajemnicy męki i śmierci Naszego Pana Jezusa Chrystusa, co zobaczymy szczególnie w czasie uroczystego odczytania ewangelicznego opisu Męki Pańskiej.
Zdając sobie sprawę z dwoistego charakteru dzisiejszej celebracji, wytężmy naszą uwagę na znaki obecne w liturgii, a przez to składajmy Bogu dziękczynienie za Jego wielkie dzieła.

Modlitwa powszechna

Wdzięczni Ojcu za posłanie swego Syna na Ofiarę dla naszego odkupienia, prośmy o jego owoce dla całej ludzkości.

1. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary,
aby dzięki Bożej pomocy
przetrwali czas ciężkiej próby.

2. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa,
aby dzięki światłu Ducha Świętego
spotkali obiecanego Mesjasza.

3. Módlmy się za zmarłych,
aby razem z Chrystusem
zostali wywyższeni w niebieskiej chwale.

4. Módlmy się za nas tu zgromadzonych,
abyśmy życiem dawali świadectwo,
że Jezus jest Panem, a my Jego Kościołem.

Boże, Ty nigdy nas nie opuściłeś, † ale zawsze jesteś blisko tych, którzy Cię wzywają. * Wysłuchaj naszych modlitw, przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

oprac. Jan Spisak