Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Umiłowani w Chrystusie, dzisiejsza Liturgia wskazuje, jaka winna być postawa chrześcijan – uczniów Zbawiciela. Jest to droga pokornych, pobożnych, miłosiernych – droga Dzieci Bożych. Antyfona na wejście to wołanie uciśnionego błagającego o ratunek. Kto zaufa Panu, ten nigdy zawstydzony nie będzie.
W chwili ciszy przedstawmy Panu nasze prośby.

Modlitwa powszechna

Skierujmy nasze prośby do Ojca, źródła świętości i prawdziwej pobożności.

1. Módlmy się za duchownych,
aby odważnie głosili Dobrą Nowinę światu
i potwierdzali ją czynem.

2. Módlmy się za wszystkich wierzących w Chrystusa,
aby zostali zgromadzeni
na nowo w Jednym Kościele.

3. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy narodów,
aby pogłębiali swoje wysiłki
na rzecz pokoju.

4. Módlmy się za wszystkich szczerym sercem poszukujących Boga,
aby odnaleźli źródło
i cel swoich dążeń.

5. Módlmy się w intencjach polecanych
podczas tej Najświętszej Ofiary.

6. Módlmy się za nas zgromadzonych na celebracji Misterium Paschalnego
i wszystkich naszych bliskich,
abyśmy nie bali się cierpieć  dla imienia Chrystusa.

Ojcze Sprawiedliwy, który powołujesz wszystko do istnienia i wyświadczasz łaskę, komu ją zechcesz okazać, † ulituj się nad żebrzącymi Twego miłosierdzia * i wysłuchaj nasze pokorne modlitwy, jeśli taka jest Twoja wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.

oprac. Paweł Chalcarz