Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przystępując dzisiaj do sprawowania Świętej Uczty, zwróćmy uwagę na różowy kolor ornatu, które odsyła nasze myśli do blasku wschodu słońca. To znak, że zbliża się już poranek zmartwychwstania, który celebrować będziemy już za trzy tygodnie. Blask tego poranka rozświetla trud pokuty, podejmowany przez nas w Wielkim Poście. Przeżywajmy więc dzisiejszą Eucharystię z wielką radością i dziękczynieniem.

Modlitwa powszechna

Do Jezusa, do końca posłusznego woli Ojca, zanieśmy nasze prośby.

1. Światłości świata,
napełnij mądrością naszych pasterzy,
aby ciągle prowadzili dusze im powierzone na zielone pastwiska,
które Ty przygotowałeś.

2. Światłości świata,
otaczaj opieką katechumenów, przygotowujących się do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego podczas świąt Paschalnych,
aby po namaszczeniu na wierzących,
zostali opanowani przez Twojego Ducha.

3. Światłości świata,
dodaj odwagi władzom świeckim,
aby gorliwie zabiegały o dobro powierzonych im ludzi
i nie zamykały oczu na cierpienie ubogich.

4. Światłości świata,
spraw by niewidomi mogli cieszyć się wsparciem społeczeństwa
i by Twój Duch wspomagał ich
w przeżywanych trudnościach.

5. Światłości świata,
dopuść do swojej chwały wszystkich zmarłych,
którzy chodzili za Tobą na ziemi,
aby mieli światło życia.

6. Światłości świata,
spraw, abyśmy oświeceni Twoim światłem dostrzegając nasze przewinienia
zawsze mocno wierzyli w Syna Człowieczego
i postępowali jak dzieci światłości.

Jezu, z Tobą nawet ciemność nie będzie ciemna, a noc jako dzień zajaśnieje. † Wysłuchaj pokornych próśb, które do Ciebie zanosimy *
i umocnij nas w podążaniu za Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

oprac. Jakub Czołowski