Propozycja modlitwy wiernych na IV niedzielę Adwentu, 22.12.2013.

Zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby.

1. Jezu, Królu chwały, prosimy Cię za Kościół powszechny, aby nieustannie wzrastał w łasce i błogosławieństwie.

2. Jezu, Królu chwały, prosimy Cię za sprawujących władzę, aby ich zamysły i czyny były zgodne z Twoją wolą.

3. Jezu, Królu chwały, prosimy Cię za rodziców oczekujących potomstwa, aby z radością i miłością przyjęli cud narodzin dziecka.

4. Jezu, Królu chwały, prosimy Cię za niewierzących, aby otworzyli swe serca na Bożą miłość.

5. Jezu, Królu chwały, prosimy Cię za zmarłych, aby zostali włączeni do grona zbawionych.

6. Jezu, Królu chwały, prosimy Cię za nas uczestniczących w tej liturgii, aby czas adwentu był motywacją do jeszcze gorliwszego przygotowania się na Twoje przyjście.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. Bożena Milanović