Propozycja modlitwy wiernych na II niedzielę Wielkiego Postu roku A, 16.03.2014.

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, który jest odblaskiem wiecznej światłości, zwróćmy się z ufnością do Niego z naszymi prośbami.

1. Panie, prosimy Cię za Kościół święty, aby umocniony blaskiem Twojej chwały wytrwale znosił trudy i przeciwności w głoszeniu Ewangelii.

2. Panie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby ich działania prowadziły do panowania prawa i sprawiedliwości na świecie.

3. Panie, prosimy Cię za upadłych na duchu i zmartwionych, aby słysząc Twe wezwanie i wpatrzeni w Twoją światłość nie lękali się podejmować wysiłków w pokonywaniu trudności życiowych.

4. Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby dostąpili godności i radości obcowania z Tobą w chwale.

5. Panie, prosimy Cię za nas obecnych na tej Eucharystii, aby w czasie trwającego Wielkiego Postu wzrastało w nas Twoje święte powołanie i ofiarowana nam łaska przemieniała nasze serca.

Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie naszą modlitwę i niech światło Przemienienia Twojego Syna umocni nas na drodze wypełniania przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Bożena Milanović