Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

To już druga niedziela adwentu. Oczekujemy Pana i choć wiemy, że w liturgii Kościoła przyjdzie za 21 dni, to nie jesteśmy pewni, kiedy przyjdzie powtórnie.
Adwent ma nas nauczyć czujności, bo Bóg chce nam „udzielić obiecanych darów” (1. prefacja adwentowa), ale musimy być przygotowani. Dlatego Bóg posyła głos wołającego na pustyni – Jana Chrzciciela – ma przypominać ludziom, żeby prostowali swoje ścieżki dla przychodzącego Pana.
Czas radosnego oczekiwania, którym jest Adwent, powinien być dla nas czasem szczerego nawrócenia. Każdy z nas powinien zrobić sobie rachunek sumienia ze swojej gotowości na przyjście Jezusa.

Modlitwa powszechna

Miłosiernemu Bogu przedstawmy nasze pokorne prośby.

1. O nieugiętą wiarę dla papieża, biskupów, kapłanów i diakonów,
by świadectwem ich życia głosili Chrystusa,
jedynego Pana i Zbawiciela.  

2. O odwagę dla rządzących i mających wpływ na zaprowadzanie pokoju,
by ich działania zawsze prowadziły do ustania sporów i wojen
oraz niosły pomoc potrzebującym.

3. O nawrócenie wszystkich, którzy trwają w grzechu,
by dotarła do nich Dobra Nowina o Chrystusie
i by podjęli oni próbę walki o swoje wieczne szczęście.

4. O życie wieczne dla zmarłych,
by mogli już spotkać się z Tobą, Boże.

5. O to, by codziennie podejmowane przez nas wybory,
były decyzją o wkroczeniu na drogę,
która prowadzi do zbawienia.

Boże Miłosierny, który chcesz nawrócenia każdego człowieka, † wysłuchaj naszych próśb i wyzwól nas z niewoli grzechu, * byśmy w każdej chwili byli gotowi na przyjście Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.


oprac. Grzegorz Strzeboński