Prekursor posoborowej odnowy liturgicznej. Urodził sie 4 lutego 1891 roku w Szczecinie. Do kapłaństwa przygotowywał sie we Wrocławiu, gdzie przyjął święcenia 13 czerwca 1915 roku. Po krótkim pobycie na parafii już w 1916 roku został sekretarzem biskupa, a w 1919 zaczął wykładać religię. Obronił doktorat z teologii w 1923 po czym pięć lat później wyjechał do Berlina gdzie pozostał aż do śmierci. Publikował wiele
(aż 367 tytułów) artykułów liturgicznych, niektóre z nich zostały źle ocenione przez Rzeszę Niemiecką przez co nie mogły być publikowane.

W swoich pracach skupiał się na wielu aspektach: między innymi na przeżywaniu niedzieli, czy też na samej istocie mszy świętej Był znakomitym mówcą, przyciągał na kazania wiele ludzi. Głosił otwarte poglądy nie tylko w sprawach czysto liturgicznych ale i etycznych. W swoich kazaniach Johannes Pinsk podkreślał, że Kościół musi przeciwstawiać ideologii nazistowskiej. Johannes Pinsk udzielał sie dla współczesnej liturgii. Jego przemyślenia i postulaty wyprzedzały swoją epokę, a jego spostrzeżenia znajdywały odzwierciedlenie w postanowieniach Soboru. Przewodniczył ruchom działającym na rzecz odnowy liturgii. Chciał by ona bardziej docierała do ludzi i była czytelniejsza w odbiorze. Zauważał zagrożenie w zbyt wielu świętach w ciągu roku ówczesnego roku liturgicznego które zaciemniały obraz Niedzieli. Zmarł w Berlinie w 1957 roku i tam też został pochowany.

Łukasz Pieklik