Na październikowym spotkaniu DDL poznaliśmy Dom Guerangera (1805-1875), nazywanego ojcem ruchu odnowy liturgicznej. Uporządkował on ruiny i później odrestaurował klasztor w Solesmes, gdzie później odprawiał liturgię w tradycji rzymskiej, przeciwstawiając się w ten sposób trendowi promowanemu przez środowiska gallikańskie. Z ruin klasztoru wydobył wiele manuskryptów dotyczących muzyki kościelnej i śpiewu gregoriańskiego, co dało podstawę dla stworzenia studium tegoż w Solesmes. W 1837 dostał nominację na opata wyżej wspomnianego klasztoru od Grzegorza XVI, został także przełożonym odnowionej kongregacji benedyktyńskiej. Przez swoje działania był często atakowany przez środowiska gallikańskie i protestanckie. Jest autorem dzieła o roku liturgicznym, w którym to mówi o odkrywaniu Chrystusa w różnych aspektach Jego działalności. Podkreślał wartość liturgii rzymskiej, uważał, że doświadczenie dobrze przeżytej liturgii zmienia wnętrze człowieka.

Laura Ulman