Świecki badacz liturgii, żyjący w latach 1872-1947. W wyniku długiego procesu kształcenia świetnie poznał kulturę antyku, którą następnie wykładał na uniwersytetach w Niemczech i Holandii. Jego pasja do antyku spowodowała, że znacznie łatwiej rozumiał on dokumenty ojców Kościoła, dlatego ok. 1923 roku przeniósł się na studia do Rzymu, gdzie rozpoczął badania nad rozwojem form liturgicznych.

W szczególności zainteresowany był wpływem Synagogi i kultury helleńskiej na liturgię i Kościół. W swoich badaniach skupił się między innymi na pochodzeniu Liturgii. Zaprzeczył zasadzie, że liturgia wywodzi się z Jerozolimy, a następnie się zróżnicowała w różnych ośrodkach. Dostrzegł on działanie Ducha pośród Ludu Bożego poprzez ujednolicenie kerygmatu, pomimo iż w różnych miejscach starożytnego świata odbywały się trochę inne celebracje. Anton Baumstark dostrzegł też wpływ kultury antyku na pojęcie czasu w liturgii (Zbawienie odbyło się w konkretnym czasie, natomiast pełnia czasu to cykl – od narodzenia do śmierci – który się kończy).

Dagmara Rataj