Podczas modlitwy eucharystycznej dzwonimy zawsze przed epiklezą,
czyli bezpośrednio przed tym jak kapłan wyciąga ręce nad darami.
Ministranci powinni znać ten moment w każdej z Modlitw Eucharystycznych.

– w Kanonie Rzymskim (I Modlitwa Eucharystyczna) po słowach:
i dołącz do grona swoich wybranych;
w tej modlitwie na początku kapłan błogosławi dary znakiem krzyża mówiąc …abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Jednak NIE JEST to jeszcze epikleza, więc należy zachować postawę stojącą i nie dzwonić podczas tych słów;

– w II Modlitwie Eucharystycznej po słowach:
źródło wszelkiej świętości lub po wspomnieniu tajemnicy dnia w uroczystości i święta;

– w III Modlitwie Eucharystycznej po słowach:
składał Tobie ofiarę czystą lub po wspomnieniu tajemnicy dnia w uroczystości i święta;

– w IV Modlitwie Eucharystycznej po słowach:
i dopełnia wszelkiego uświęcenia;

– w V Modlitwie Eucharystycznej po słowach:
wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb;

– w I Modlitwa Eucharystyczna o tajemnicy pojednania po słowach:
abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty;

– w II Modlitwie Eucharystycznej o tajemnicy pojednania po słowach:
abyśmy także my dawali siebie braciom;

– w Modlitwach eucharystycznych z udziałem dzieci po słowach ♦
♦ w pierwszej: …dlatego przynieśliśmy chleb i wino, które otrzymaliśmy od Ciebie;
♦ w drugiej: Za to wszystko niech Jezus będzie błogosławiony;
♦ w trzeciej: …bo chce, abyśmy czynili to, co on uczynił.