Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś gromadzimy się w świątyni o nietypowej porze, pośród ciemności. Narodzenie Chrystusa w nocy jest symbolem roli, jaką Zbawiciel miał spełnić na świecie, rozpraszając ciemności grzechu. Dzisiejszą uroczystość przepełnia wdzięczność Bogu za to, że okazał nam swoją miłość posyłając nam swojego Syna, aby nas zbawił. Nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie, znika lęk przed zagładą śmierci,
a nastaje radość z obietnicy wiecznego życia. Radujmy się dziś wraz z aniołami, śpiewając radosne Chwała na wysokości, które po raz pierwszy na ziemi rozbrzmiało w tę świętą noc, w której Słowo stało się Ciałem.

Modlitwa powszechna

Przepełnieni radością tej świętej nocy, zanośmy w pokorze prośby  do przychodzącego Zbawiciela:

1. Chryste, Zbawicielu nasz, prosimy Cię za Twój Kościół, pomnażaj  jego wiarę i oddanie Tobie.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

2. Chryste, Książę Pokoju, prosimy Cię za sprawujących władzę, obdarzaj ich siłą i odwagą w dążeniu do zażegnania sporów oraz pojednania między narodami. 

3. Chryste, Synu Maryi Panny, prosimy Cię za rodziny, utwierdź je w jedności i wzajemnej miłości do Ciebie i siebie nawzajem.

4. Chryste, Ojcze ubogich, prosimy Cię za biednych, samotnych i opuszczonych, umacniaj ich serca nadzieją i zaufaniem Twojemu miłosierdziu.

5. Chryste, Prawdziwa Światłości, prosimy Cię za zmarłych, pozwól im radować się z Tobą bez końca w Królestwie niebieskim.

6. Chryste, Boże nasz, prosimy Cię za nas samych, daj nam prawdziwy pokój serc, płynący z Twojego Narodzenia.

Panie Jezu Chryste, Ty zwiększyłeś naszą radość i pomnożyłeś wesele przez Twoje Święte Narodzenie, przyjmij nasze ufne błagania i wysłuchaj, zgodnie z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz…

oprac. Alfred Budziak