Propozycja modlitwy wiernych na 32. niedzielę zwykłą roku A, 9.11.2014.

W pokorze przedstawmy Panu nasze potrzeby.

1. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby w jedności budowali żywą świątynię Boga na ziemi.

2. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby prowadzeni mocą Ducha Świętego, ukazywali światu w Jezusie fundament prawdziwego życia.

3. Módlmy się za Kościół prześladowany w Syrii, Iraku i na całym świecie, aby wytrwale był świadectwem Bożej miłości, prawdy i łaski, która skłoni prześladowców do nawrócenia.

4. Módlmy się za niewierzących w Jezusa, aby otwarli się na Jego misję i na istotną część Jego przesłania.

5. Módlmy się za zmarłych (w tym za śp. N.), aby otrzymując odpuszczenie win, mogli orędować za nami w niebie.

6. Módlmy się za nas, tu zgromadzonych, aby nieustanna troska o czyste serca, mogła sprawiać przemianę naszego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

opr. Krzysztof Solecki