Propozycja modlitwy wiernych na VIII niedzielę zwykłą roku A, 2.03.2014.

Módlmy się w pokorze.

1. Módlmy się za papieża i wszystkich duszpasterzy, aby zawsze stawali w obronie Ewangelii, a swoim życiem świadczyli o prawdzie z niej wypływającej. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za osoby sprawujące władzę, zwłaszcza na Ukrainie, aby w swoich decyzjach i podejmowanych działaniach zawsze na pierwszym miejscu stawiali dobro ludzi, którym służą. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za sędziów i wszystkie osoby wydające werdykty, aby w swoich wyrokach byli sprawiedliwi i zawsze podejmowali decyzje zgodne ze swoim sumieniem. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za porzucone i osierocone dzieci, aby zawsze znalazły się osoby, które obdarzą je miłością i opieką. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych (szczególnie za N.) oraz wszystkich poległych w walce o wolność swojej ojczyzny, aby Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu obdarzył ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas obecnych na tej Najświętszej Eucharystii, abyśmy zawsze umieli troszczyć się o to, co najważniejsze – o Królestwo Niebieskie. Ciebie prosimy…

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. Jakub Fyda