Propozycja modlitwy wiernych na VII niedzielę zwykłą roku A, 23.02.2014.

Módlmy się w pokorze.

1. Prosimy za Kościół Święty, aby codzienne życie każdego chrześcijanina było świadectwem Bożej Świętości.

2. Prosimy za narody uwikłane w konflikty, aby potrafiły pokojem i miłością przezwyciężyć nienawiść.

3. Prosimy za ludzi wątpiących, błądzących i niewierzących, aby w swoich poszukiwaniach doświadczyli Bożej łaski i miłosierdzia.

4. Prosimy za zmarłych, aby dzięki Bożej nauce zachowywanej za życia, mogli doświadczać doskonałej miłości w Królestwie niebieskim.

5. Prosimy za nas tu zgromadzonych, aby wzrastała w nas świadomość obecności Ducha Świętego w każdym bliźnim.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. Bożena Milanović