Pobierz wprowadzenie do Mszy Świętej i Modlitwę powszechną
na ambonę i miejsce przewodniczenia.

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o Janie Chrzcicielu, który składa świadectwo wiary przed Izraelem wyznając wiarę w Jezusa. My także, uczestnicząc w tej mszy świętej, wyznajmy razem wiarę w jedynego Boga, który zsyła nam swoje łaski.

Modlitwa powszechna

Do Boga udzielającego nam wszelkich łask zanieśmy nasze prośby.

1.  Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów,
aby dobry Bóg obdarowywał ich potrzebnymi łaskami.

2.  Módlmy się za rządzących państwami,
aby w swoich działaniach zawsze kierowali się przykazaniami Bożymi i dobrem każdego człowieka.

3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników,
aby z Bożą pomocą uznali swoją słabość i moc Bożą.

4.  Módlmy się za naszych bliskich zmarłych,
aby mogli dostąpić radości życia wiecznego w niebie.

5. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Najświętszej Eucharystii, abyśmy napełnieni wiarą żyli w zgodzie z przykazaniami i nauką Kościoła.

Boże, ty posłałeś Jana Chrzciciela jako zwiastuna Dobrej Nowiny  † wysłuchaj naszych próśb i oświeć nas światłem wiary, * byśmy rozpoznali Światłość Świata, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.

oprac. Krzysztof Mendyk