Propozycja modlitwy wiernych na III niedzielę Adwentu, 15.12.2013.

Zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby.

1. Prosimy Cię Panie za Kościół Święty: napełnij go radością płynącą z Twojej bliskości.

2. Prosimy Cię Panie za papieża Franciszka: aby mógł skutecznie otwierać granice wszystkich państw i narodów na Twoją Ewangelię.

3. Prosimy Cię Panie, za chorych, samotnych i doświadczających poważnych trudności: aby odnawiając swoje osobiste spotkanie z Tobą mogli przez wytrwałość umocnić się w wierze.

4. Prosimy Cię Panie, za nasze rodziny, aby poprzez właściwe przeżycie Adwentu oparły się pokusom komercjalizacji nadchodzących świąt.

5. Prosimy Cię Panie, za zmarłych, bliskich naszym sercom (w tym za śp. N.), aby mogli radować się wiecznością w niebie.

6. Prosimy Cię Panie za nas samych, abyśmy doświadczając radości Ewangelii, umieli świadczyć każdego dnia o naszej wierze.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

opr. Krzysztof Solecki