Propozycja modlitwy wiernych na I niedzielę Adwentu (1.12.2013).

W pokorze przedstawmy Panu nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w nowym roku liturgicznym coraz skuteczniej głosił Królestwo Niebieskie.

2. Módlmy się o pokój w krajach ogarniętych konfliktami, by nikt już nie cierpiał z powodu wojen.

3. Módlmy się za niewierzących, by powodowani pragnieniem poznania Prawdy, odnaleźli drogę do Pana.

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w swym bólu nie zapominali o Tobie.

5. Módlmy się za zmarłych, by mogli jak najszybciej wziąć udział w uczcie niebieskiej.

6. Módlmy się za nas samych, aby rozpoczynający się adwent był dla nas czasem przygotowania na przyjście Pana.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. Amen.

opr. Laura Ulman